Skate eShop
Jméno: Heslo:
Tabulky velikostí Konfigurátor HF


Obchodní podmínky

Dodání zboží
Dodávky zboží budou dle dostupnosti jednotlivých výrobků a provozních možností prodávajícího uskutečněny v co nejkratším termínu, obvykle do 2 - 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno v objednávce kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím musí obsahovat daňový doklad, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list. Prodejce, pokud je plátcem DPH, je povinen na požádání zákazníka dodatečně zaslat i daňový doklad.
Zboží expedujeme po celé České republice zásilkovou službou. Balné neúčtujeme, poštovné a přepravné dle platných předpisů přepravní služby.
V případě objednávky v hodnotě nad 3000,- Kč poštovné nehradíte.
Platební podmínky, způsoby plateb
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout, nebo dodávku odmítnout.
Platební podmínkou je platba v hotovosti při předání předmětu plnění, nebo možnost využití bezhotovostní platby na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100% hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.
Způsoby plateb:
- platba v hotovosti při převzetí zboží
- možnost uskutečnění platby na účet.

Číslo účtu je 216688502/0300, variabilní symbol se dozvíte po provedení objednávky.
V případě platby na účet bude zboží expedováno v den připsání částky na účet prodávajícího.
Vrácení zboží
Zboží je možné do 14ti dnů vrátit nebo vyměnit (v původním neporušeném stavu).
Reklamace zboží, záruka
Kupující je povinen řádně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.
Shoda s kupní smlouvou, odpovědnost za vady zboží, záruka - (§ 616 - 627 Občanského zákoníku a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele; výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí nápovědy jako přílohu) - 1. ledna 2003 vstoupila v platnost novela Občanského zákoníku, která prodlužuje záruční lhůtu u spotřebního zboží ze šesti měsíců na dva roky, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. Platí přechodné ustanovení, že výrobky vyrobené před rokem 2003 je do konce roku 2003 možné prodávat se šestiměsíční záruční lhůtou. Na to ale musí být zákazník výslovně upozorněn a musí to být uvedeno na záručním listě nebo na dokladu o zakoupení. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:
- bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
- přiměřeným snížením kupní ceny
- náhradním dodáním zboží
- odstoupením od smlouvy
Nejprve může zákazník požadovat bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena zaplacená částka zpět.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.
Pokud není ujednáno jinak platí:
Výňatek ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady
Výňatek novely Občanského zákoníku platné od 1.1.2003
Výňatek ze zákona o ochraně spotřebitele

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 796/44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

© 2005 PROSPIRE s.r.o.